Web Tasarımı ve Geliştirme Birimi üniversitemiz bünyesinde aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar:

  • Üniversitemizin www.ibu.edu.tr adresinden yayınlanmakta olan internet sitesinin yapımını ve güncelliğini sağlamak,
  • Üniversitemizde yürütülen faaliyet ve etkinliklerin internet sitesi üzerinden duyurulmasını sağlamak,
  • Web sayfası için gerekli grafik ve dinamik altyapı yazılımlarını yapmak,
  • Üniversitemiz bünyesindeki fakülte, yüksekokul, enstitülerin web sayfalarının hazırlanmasında teknik destek sağlamak.

 

Birim Görevlileri

 

Fatma DEMİREZEN YAĞMUR

fatmademirezenibu.edu.tr

1820

Gülay MEHMETLİOĞLU

gulayibu.edu.tr

1823

Yasin KILIÇARSLAN

yasinkilicarslanibu.edu.tr

1825

M. Fatih KURNAZ

mehmetfatihkurnazibu.edu.tr

1810

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016